• راه حل حفاظت در تردد به هتل

راه حل حفاظت ترددها در مکان‌های حساس بیمارستان (انبار دارو و…)

انبار دارو و تجهیزات، آزمایشگاه و… از بخش‌های مهم و حساس بیمارستان هستند. دسترسی به این بخش‌ها اغلب محدود و کنترل‌شده است. به همین علت برای اجرای راهکار حفاظت در بیمارستان، حفاظت این قسمت‌ها اهمیت دارد. چالش‌های حفاظت در این بخش‌ها، کنترل تردد، تشخیص و اعلام هشدار در مواقع ورود غیر مجاز است. در ادامه تعدادی تجهیزات حفاظتی برای حل این چالش ها ارائه می‌شود:

استفاده از تگ یا کیپید

به منظور کنترل ورود و خروج می توان از تگ یا کیپد استفاده کرد. با به کار بردن تگ یا کیپید و ضبط رفت و آمدها، در مواقع بروز حادثه، امکان بررسی و بازخوانی حافظه و یافتن عامل حادثه وجود دارد. انواع تگ و کیپید را می توانید در وبسایت کی نو کاشان مشاهده و مقایسه کنید و تگ یا کیپد متناسب با نیاز خود انتخاب نمایید.

استفاده از سنسور با تکنولوژی Quad PIR

سنسور با تکنولوژی Quad PIR ناحیه عملیاتی را به چهار قسمت تقسیم می‌کند. با استفاده از سنسور با ویژگی Quad PIR، دقت در تشخیص سوژه افزایش می یابد و احتمال خطا کاهش می‌یابد. انواع سنسور با تکنولوژی Quad PIR را می توانید در کی نو کاشان مشاهده و مقایسه کنید.

استفاده از سنسور با قابلیت Antimask

استفاده از سنسور با قابلیت Antimask از پوشاندن سنسورها در زمان DISARM جلوگیری می‌کند. در نتیجه، احتمال بروز سرقت در حالت ARM را کاهش می‌دهد. این به این معنی است که اگر بطور عمدی و یا اتفاقی یک شی روی سنسور را بپوشاند، سنسور آن را تشخیص و اعلام می کند. در نتیجه امکان پوشاندن سنسور برای وقوع سرقت یا …کاهش می یابد.

استفاده از سنسور Tamper

به کارگیری سنسور Tamper از دستکاری سنسور در حالت غیرفعال جلوگیری می کند. یعنی اگر در زمانی که سنسور فعال نیست، فردی به قصد خرابکاری، سرقت و… درپوش سنسور را جابجا کند، سنسور آن را تشخیص و اعلام خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در بیمارستان