• راه حل دوربین مداربسته در محیط داخلی بانک

راه حل حفاظت در محیط داخلی بانک (باجه و سالن انتظار مراجعین)

نصب سیستم حفاظت در داخل بانک، در برقراری امنیت بانک در ساعات تعطیل به ویژه شب اهمیت دارد. در محیط داخلی بانک، چند سنسور حفاظتی نصب می‌شود و متناسب با محل بخش‌های حساس، خط فرضی تعیین می‌شود. اگر در زمان‌هایی که سنسور فعال است، کسی از خط فرضی عبور کند سنسور به صدا در می‌آید. چالش مهم در انتخاب سنسور حفاظتی در محیط داخلی بانک، نفوذ ناپذیری و عدم قابلیت هک شدن سیستم حفاظت است. در ادامه به بررسی راه حل حفاظت در محیط داخلی بانک می‌پردازیم.

استفاده از سنسور با قابلیت تمپر و  آنتی ماسک

با استفاده از سنسور با قابلیت Tamper و Antimask در هنگام غیرفعال بودن سنسور، از هر نوع خرابکاری در کارکرد سنسور مانند: پوشاندن سنسور با اشیای مختلف و یا برداشتن در پوش سنسور، پیشگیری می‌کنیم. انواع سنسور حفاظتی را در وبسایت کی نو کاشان مشاهده بفرمایید.

مطالب پیشنهادی

راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در بانک