• استفاده از دوربین مداربسته در سالن موزه

دوربین مدار بسته در سالن و راهرو موزه

استفاده از دوربین مدار بسته در سالن و راهروی موزه، امکان نظارت لحظه به لحظه بر فضای داخلی موزه، رفتار افراد و یافتن موارد مشکوک را فراهم می‌آورد. دوربین مدار بسته در موزه باید به گونه‌ای انتخاب و نصب شود که هیچ گوشه‌ای از موزه از دید دوربین مدار بسته خارج نباشد.

توصیه می‌شود برای نظارت آثار حساس و با ارزش، یک دوربین مدار بسته موتورایز اختصاصی آن اثر استفاده شود. همچنین استفاده از دوربین مدار بسته با قابلیت تعقیب سوژه، راه حل خوبی برای نظارت در موزه است.

استفاده از دوربین مدار بسته با ویژگی‌هایی چون تشخیص چهره، تشخیص عبور از خط فرضی تعیین شده، تشخیص ورود به منطقه غیر مجاز، تشخیص اشیا گمشده، تشخیص اشیا متحرک، شمارش افراد و جستجوی هوشمند افراد ، سطح امنیت در موزه به میزان بالایی افزایش می‌یابد. تمام این ابزار به نیروهای حراست موزه و اماکن تاریخی کمک می‌کند که در هنگام بروز مورد مشکوک و یا حادثه، سریع و کارآمد عمل کنند. در وبسایت کی نو کاشان انواع دوربین مدار بسته قابل مشاهده است؛ با مطالعه ویژگی هر دوربین و مقایسه‌ی آنها بهترین دوربین مداربسته برای نصب در راهرو را انتخاب کنید.

دوربین مدار بسته با قابلیت Corridor Mode

دوربین مدار بسته تحت شبکه با ویژگی Corridor Mode برای نصب در راهروها انتخاب مناسبی هستند. پس از نصب دوربین مدار بسته در محل مناسب راهرو، باید از قسمت تنظیمات دوربین مدار بسته، حالت Corridor Mode را فعال کنید. در این صورت دوربین مدار بسته به جای تصاوی افقی، تصاویر عمودی ضبط می‌کند و حواشی اضافی را حذف می‌کند. مانند تصویر زیر تصاویری که تمام راهرو را تحت نظر دارند، ثبت می‌کند.

دوربین مدار بسته در راهرو

دوربین با قابلیت تشخیص چهره

با استفاده از دوربین با قابلیت تشخیص چهره، چهره تمام افرادی که در موزه هستند تشخیص داده می‌شود و در سیستم ثبت می‌شود. همچنین امکان تعقیب افراد در مواردی که نیاز است، فراهم می‌شود. در این حالت، در صورت بروز موارد مشکوک، می توان فورا فرد را شناسایی و دستگیر کرد. همچنین با بررسی روزانه‌ی دوربین‌ها افراد و رفتارهای مشکوک مشخص و گزارش می‌شوند.

دوربین مدار بسته با قابلیت تشخیص چهره

دوربین با قابلیت تشخیص عبور از خط (Line Crossing Detection)

در موزه و سایر اماکن تاریخی، به منظور حفاظت از آثار تاریخی و با ارزش، افراد اجازه نزدیک شدن به آثار را ندارند. با استفاده از دوربین مدار بسته با قابلیت تشخیص عبور از خط، اگر فردی از خط فرضی تعیین شده عبور کند، دوربین آن را تشخیص می‌دهد. و به صورت خودکار آلارم به صدا درمی‌آید.

دوربین با قابلیت تشخیص ورود به منطقه غیر مجاز

در دوربین مدار بسته با قابلیت تشخیص ورود به منطقه غیرمجاز، در بعضی از قسمتهای موزه، کاربرد بیشتری نسبت به تعیین خط فرضی دارد. در تنظیمات دوربین، یک منطقه را به عنوان غیرمجاز تعیین می‌کنیم. و زمان مجاز تردد و حضور به این منطقه را هم می‌توانیم تعیین کنیم. پس از آن اگر فردی زمان بیشتری نسبت به مدت تعیین شده را در محوطه غیرمجاز قرار گیرد یا تردد کند. آلارم به صدا درمی‌آید.

مطالب پیشنهادی

راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در مرکز تاریخی