• حالت کنترل والدین: دسترسی کودکان به اینترنت را تحت نظارت خود درآورید.
  • شبکه میهمان: یک دسترسی مجزا برای کاربرهای میهمان فراهم می‌کند و در عین حال امنیت شبکه اصلی را نیز حفظ می‌نماید.
  • امنیت فایروال: قابلیت پشتیبانی از DoS, SPI Firewall, IP Addressing/Domain Filter, IP/MAC Address Binding
  • کیفیت خدمات (QoS): ترافیک شبکه را بر اساس دستگاه یا کاربرد اولویت‌بندی می‌کند.
  • IPTV IGMP Proxy/Snooping: قابلیت پشتیبانی از Bridge و Tag VLAN برای کاربرد راحت IPTV
  • سازگار با پروتکل IPv6
  • رابط چندزبانی: پیکربندی آسان به شش زبان (EN/DE/IT/TR/RU/PO)