قطرهادی: 24AWG

  • فرکانس: 100MHZ
  • دارای فویل آلومینیمی
  • تعداد روکش: Single Jacket
  • نوع روکش: HDPE
  • نوع بسته بندی:  قرقره
  • متراژ بسته بندی:305 متر
  • نوع درج اطلاعات روی کابل: هر متر دارای اطلاعات فنی کابل می باشد