• قطرهادی: 23AWG
  • فرکانس: 250MHZ
  • دارای فویل آلومینیوم وشیلد بافته شده
  • تعداد روکش: Singel Jacket
  • نوع روکش: HDPE
  • نوع بسته بندی:قرقره
  • متراژ بسته بندی: 500 متر
  • نوع درج اطلاعات روی کابل: هر متر دارای اطلاعات فنی کابل می باشد