• دارای استاندارد 19 اینچ
  • دارای ارتفاع 1 یونیت
  • مجهز به زبانه های شانه ای جهت هدایت کابل به سمت بالا و پایین
  • دارای فضای مطلوب و مناسب جهت آرایش کابل های اضافی
  • مجهز به دو ورودی مجزا جهت ورود کابل در قسمت پشت و دارای دو ورودی در طرفین
  • مجهز به درپوش جهت پوشاندن کابل ها
  • مجهز به بدنه فلزی برای استحکام بیشتر
  • دارای رنگ پودری الکترواستاتیک