Pendant Speaker Sound Projector 15W
●Power Input:70v/100v
●Rated power:8-30W
●Sensitivity: 91±2dB
●Max SPL:102±2dB
●Freq. Response: 110Hz-18kHz