• انواع متنوع آژیر داخلى و خارجى
  • آژیرهاى رله اى داراى باترى پشتیبان
  • فلاشر و تمپر دوگانه LED
  • آنتى فوم (براى جلوگیرى از تخریب)
  • آژیرهاى آدرس پذیر با قابلیت تغییر نوع صدا و بلندى صدا
  • آژیرهاى صنعتى مقاوم (استاندارد 10K)
  • تکنولوژى جدید جهت تشخیص تخریب آژیر
  • دارای 3سال گارانتی پارس ارتباط