• تعداد استاندارد تار فیبر نوری: 12
  • نوع: مالتی مود(SM)
  • قطر کوچک- وزن کم
  • نصب،نگهداری و رسیدگی آسان
  • روکش بدون هالوژن و کم دود(LSZH)
  • دوام و قابلیت اطمینان بالا
  • بالاترین کارایی در انتقال نور
  • انعطاف مناسب و تحمل کشش بالا
  • بهترین کارایی مکانیکی و محیط