• پوشش محافظتیمیکروتیک
  • مناسب برای آنتن mANT30 , mANT30 PA ,
  • کنترل کننده فشار باد و نویز محیط
  • کاهش تاثیر تابشدستگاه های RF مجاور با آنتن
  • محافظت از آنتن در شرایط سخت آب و هوایی
  • ارائه شده با گارانتی معتبر