• تعداد استاندارد تار فیبر نوری:48
 • نوع: سینگل مود (SM)
 • بافر: تیوپ مرکزی از جنس PBT
 • عنصر مقاوم: دارای عنصر مقاوم غیر فلزی در مرکز(FRP)
 • دارای نوار جاذب رطوبت
 • روکش خارجی: HDPE
 • بهترین کارایی در انتقال نور
 • بهترین کارایی مکانیکی و محیطی
 • در دوحالت خشک وژله ای
 • خاصیت ANTI UV
 • خاصیت ضد جوندگی
 • ساختارکابل کانالی:
 • تعدادروکش: تک روکشه
 • یک لایه از آرامید یارن حول نوار جاذب رطوبت