• نوع تار:SM
  • تعداد تار:12
  • عنصر مقاوم: الیاف آرامید یارن یا تاید بافر
  • تعداد روکش:یک روکش
  • جنس روکش:LSZH
  • قطر نهایی کابل:5mm
  • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
  • شکل بدنه کابل:گرد