• مدار کنترل خودکار بهره (AGC) به منظور حداقل کردن تاثیر شرایط محیطی
  • کاهش محدوده حساسیت BM HP بصورت دیجیتال
  • فیلتر هشدار نادرست
  • رابط دیجیتال BM HP دارای خروجی NC ویک پورت USB و RS485 برای اتصال به هاب RS485 یا کنترل پنل AVS Electronics
  • نرم افزار HPWIN به منظور ثبت اطلاعات
  • همراه با سه سال گارانتی پارس ارتباط