• اطمینان پذیری بسیار بالا، قدرتمندی و کیفیت هشدار
  • شناسایی حیوانات کوچکتر از 70 سانتیمتر به کمک لنزهای فرنل
  • مصونیت از هشدارهای خورشیدی به کمک تکنولوژی دوگانه
  • تمایز میان هشدارهای ناشی از حرکت گیاهان به کمک تکنولوژی DOPPLER
  • قابلیت آنتی ماسک
  • نصب آسان
  • 3 سال گارانتی شرکت پارس ارتباط