• دارای سه نسخه سیمی، وایرلس AVS و وایرلس عمومی. Spectrum
  • تأیید زنگ هشدار
  • پیش هشدار برای در ورودی، بالکن ها، باغ ها، تراس ها، انبارها، پارکینگ ماشین
  • 3 سال گارانتی شرکت پارس ارتباط