• آچار پانچ
  • دسته زرد رنگ که احتمال خطا را کاهش می دهد
  • قابلیت تنظیم میزان نیروی کم یا زیاد بر اساس نیاز کاربر
  • قابلیت انتخاب اینکه تیغه برای محکم کردن یا برش دادن استفاده شود
  • گارانتی 3 ساله ایزی