• دارای استاندارد 19 اینچ
  • دارای 4یونیت با عمق 20 سانتیمتر
  • امکان نصب تجهیزات رک مونت
  • نیاز به فضای کم جهت نصب روی دیوار
  • دارای پنل‌های جانبی باز شو جهت دسترسی بیشتر به تجهیزات نصب شده
  • دارای ورودی کابل از بالا ، پایین و پشت رک
  • وجود فضای مناسب داخلی جهت ورود حجم بالای کابل به داخل رک
  • امکان نصب دو عدد فن
  • دارای درب جانبی همراه با طلق شیشه‌ای جهت مشاهده تجهیزات نصب شده