• فرکانس 868 مگا هرتز
  • 8 کانال فرستنده
  • سه سال گارانتی پارس ازتباط