• دوازده پورت SFP
  • یک پورت +SFP
  • پردازنده 16 هسته ائی
  • سطح دسترسی L6
  • قابلیتنصب در رک به ارتفاع 1U
  • همچنین مجهز بهیک پورت سریال
  • یک خروجی USB و حافظه پیش فرض 2GB
  • بهره گیری از دو منبع برق
  • صفحه نمایشگر رنگی لمسی
  • ارائه شده با گارانتی معتبر