سوئیچ مدیریتی لایه ۲ با ۴ پورت Gigabit و  ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰Mbps سری JetStream 

  • استراتژی های قدرتمند امنیتی به کمک امکاناتی نظیر AAA, ACL, 802.1X Authentication, Port Security, IP Filtering, Storm control, DHCP Snooping, IP Source Guard and DoS Defend
  • DDM امکان نظارت بر همه ماژول های SFP دداخل سوئیچ را فراهم می سازد.
  • بهینه سازی عملیات های مرتبط با صدا و ویدئو با استفاده از L2/L3L4 QoS و IGMP snooping
  • سیاست های مدیریتی قدرتمند به کمک SNMP, RMON, WEB/CLI/Telnet Log-in