کابل اتصال مستقیم SFP+ یک متری

  • کانکتور SFP+ از هر دو سر کابل
  • انتقال اترنت ۱۰ گیگابیت تا یک متر