• مدیریت متمرکز با تشخیص خودکار، تا ۵۰۰ اکسس پوینت سقفی
  • مدیریت بدون نیاز به لایسنس، OPEX شبکه سازمانی را کاهش می دهد.
  • کاربرد راحت بدون نیاز به تغییر در توپولوژی شبکه فعلی
  • پیکربندی یکپارچه شبکه های وایرلس، پشتیبانی از مپینگ SSID و VLAN
  • پشتیبانی از اعتبارسنجی MAC، اعتبارسنجی پورتال
  • پشتیبان گیری لینک دوگانه برای امنیت مدیریت