• حفاظت داخل مراکز مذهبی

سیستم حفاظت در محیط داخلی مراکز مذهبی

در محیط داخلی مراکز مذهبی، اغلب وسایل و تجهیزات گران‌قیمتی قرار گرفته است. به همین علت استفاده از سیستم حفاظت در محیط داخلی مرکز مذهبی مهم و ضروری است. به منظور کارکرد صحیح و مطمئن سیستم حفاظت بهتر است سنسورهای به کار رفته در محیط داخلی، ویژگی تمپر و آنتی ماسک داشته باشند. در ادامه در مورد این نوع سنسورها بیشتر توضیح داده شده است. انواع تجهیزات سیستم حفاظت در وبسایت کی نو کاشان قابل مشاهده و مقایسه است. 

استفاده از سیستم اعلام سرقت آدرس پذیر

در مواقع بروز حادثه، سرقت یا هر نوع اتفاق غیر مترقبه، وجود سیستم اعلام سرقت آدرس پذیر بسیار مفید خواهد بود. در این صورت فرآیند تشخیص و حضور در محل سریع انجام خواهد شد. در واقع در این نوع سیستم اعلام سرقت، علاوه بر به صدا درآمدن آلارم هشدار، محل دقیق آلارم نیز برای نگهبانان در اتاق کنترل ارسال می‌شود. مسئولین بخش اتاق کنترل به نزدیک ترین نیروهای حراست نزدیک محل حادثه اطلاع می‌دهند. از بروز حادثه جلوگیری می‌شود و مجرم دستگیر خواهد شد.

استفاده از سنسور با قابلیت تمپر و  آنتی ماسک

همانطور که در مقدمه گفته شد، بهتر است که سنسورها در محلی نصب شوند که به آسانی قابل دستکاری نباشند. اما در هر صورت همیشه، احتمال دستکاری سنسور وجود دارد.

برای حل این مشکل، استفاده از سنسور با قابلیت Tamper  و Antimask توصیه می‌شود. در سنسور با امکان آنتی ماسک، زمانی که سنسور غیرفعال است، اگر فردی روی سنسور را با درپوش یا هر وسیله‌ای بپوشاند، سنسور آن را تشخیص داده و هشدار صادر می‌کند.

در سنسورهایی با ویژگی تمپر، اگر فردی به صورت عمدی یا سهوی، درپوش سنسور را جابه‌جا کند، سنسور آن را تشخیص می‌دهد و هشدار به صدا درخواهد آمد.

مطالب پیشنهادی

راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در مراکز مذهبی