• راه حل حفاظت صندوق امانات

راه حل حفاظت در صندوق امانات

اغلب هتل‌ها خدمت صندوق امانات نیز در اختیار میهمانان قرار می‌دهند تا از اشیا گرانبها و مهم میهمانان حفاظت ویژه‌ای به عمل آید. در ادامه این مقاله، به راه حل حفاظت در صندوق امانات قابل استفاده است می‌پردازیم. همچنین شما می‌توانید انواع تجهیزات حفاظتی را در وبسایت کی نو کاشان مشاهده و انتخاب نمایید.

استفاده از کیپد یا اسکن اثر انگشت

برای دسترسی هر فرد به صندوق امانت خود، می‌توان از کیپد یا تگ استفاده کرد.

استفاده از سنسور با قابلیت Antimask

استفاده از سنسور با قابلیت Antimask احتمال پوشانده شدن سنسور در زمان DISARM کاهش می‌دهد. بنابراین، از وقوع سرقت در حالت ARM  جلوگیری می‌کند. یعنی اگر خواسته و یا ناخواسته یک شی روی سنسور را بپوشاند، سنسور آن را تشخیص می‌دهد و اعلام می‌کند. در نتیجه امکان پوشاندن سنسور برای وقوع سرقت یا …کاهش می‌یابد.

استفاده از سنسور Tamper

استفاده از سنسور Tamper مانع دستکاری سنسور در حالت غیرفعال می‌شود. اگر فردی در حالتی که سنسور فعال نیست، فردی به به منظور دستکاری، سرقت و… درپوش سنسور را بردارد، سنسور آن را تشخیص می‌دهد و اعلام می‌کند.

مطالب پیشنهادی

راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در هتل