• راه حل حفاظت گیشه بلیط فروشی

راه حل حفاظت در گیشه بلیط فروشی

به منظور برقراری حفاظت و امنیت کامل در موزه و اماکن تاریخی، وجود سیستم حفاظت در گیشه بلیط لازم است. در این صورت از ورود افراد غیرمجاز به گیشه جلوگیری می‌شود. از صندوق پول حفاظت می‌شود و ورود و خروج افراد به موزه تحت کنترل بیشتری خواهد بود. در این مقاله تجهیزات موردنیاز برای راه حل حفاظت در گیشه بلیط فروشی معرفی خواهد شد. همچنین می‌توانید انواع تجهیزات سیستم حفاظت را در وبسایت کی نو کاشان مشاهده و تهیه بفرمایید.

استفاده از قفل کیپد دار

به منظور جلوگیری از دسترسی تمام افراد به گیشه بلیط، از قفل کیپد دار استفاده می‌کنیم. با وجود کیپد، تنها افراد مجاز به گیشه دسترسی دارند، بنابراین احتمال سرقت، دستکاری سیستم نظارت و… کاهش می‌یابد. در این حالت در صورت بروز حادثه‌ای، با پیگیری و بررسی سیستم حفاظت، براساس اطلاعات کیپدها، متوجه فرد مقصر خواهیم شد.

استفاده از سنسور با قابلیت تمپر و  آنتی ماسک

سنسورهایی که در گیشه نصب می‌شوند، باید در دسترس همه افراد نباشند تا احتمال خرابکاری و قطع سیستم حفاظت به حداقل برسد. برای اطمینان از کارکرد صحیح سنسور، سنسور نصب شده بهتر است قابلیت Tamper و Antimask داشته باشد. در سنسور با قابلیت Antimask در هنگام غیرفعال بودن سنسور، اگر به صورت عمدی و یا اتفاقی یک شی روی چشمی سنسور قرار گیرد، سنسور تشخیص داده و اعلام هشدار می‌کند.

در سنسور با قابلیت Tamper نیز زمانی که سنسور غیرفعال است. اگر فردی به قصد خرابکاری و… درپوش سنسور را جابجا کند، سنسور آن را تشخیص می‌دهد و اعلام هشدار می‌کند.

مطالب پیشنهادی

راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در مراکز تاریخی