• راه حل دوربین مداربسته در انبار

دوربین مدار بسته در انبار

در راهکار نظارت اماکنی چون فروشگاه، مراکز تجاری، وجود دوربین مدار بسته در انبار یا بخش‌های غیرمجاز اهمیت دارد. محوطه انبار اغلب محیطی با تردد کم هستند. خلوت بودن محوطه انبار، فرصت مناسبی برای سرقت، خرابکاری یا هر نوع تخلفی را فراهم می‌کند. به همین علت نصب دوربین مدار بسته در انبار اهمیت دارد.

در این قسمت‌ها نیاز به کنترل تردد افراد است. با قرار گرفتن دوربین مدار بسته هوشمند در انبار و بخش‌های غیرمجاز، اگر افراد به این بخش‌ها وارد شوند، زنگ هشدار اعلان می‌شود. اعلان هشدار می‌تواند همزمان در سیستم مانیتورینگ در اتاق کنترل، و هم به صورت ایمیل و یا پیام بر روی تلفن همراه مسئول نظارت ارسال شود. اعلان این هشدار به نگهبانان ساختمان کمک می‌کند تا از سرقت و خرابکاری در بخش‌های حساس جلوگیری شود.

استفاده از دوربین مدار بسته با قابلیت تشخیص چهره، در انبار انتخاب مناسبی است. در این حالت هر فردی که به بخش انبار وارد می‌شود، تصویر چهره آن در دوربین شناسایی و تشخیص داده می‌شود. در موارد ورود غیر مجاز افراد، چهره فرد با جزییات ورود و خروج ثبت می‌شود. همچنین با وجود تصویر افراد در سیستم نظارت، پیگیری و بررسی حوادث آسان خواهد شد.

در وبسایت کی نو کاشان انواع دوربین مدار بسته به همراه ویژگی و قابلیت‌ها معرفی و شرح داده شده است. بنابراین با مراجعه به بخش فروشگاه وبسایت، دوربین مدار بسته بهتری انتخاب خواهد کرد.

دوربین مدار بسته با قابلیت تشخیص چهره

دوربین مدار بسته پیشنهادی در انبار

DS-2CD2143G0-IS دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل

مطالب پیشنهادی

راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در مرکز خرید
راهکار نظارت، حفاظت و شبکه در مراکز تجاری